Zostań naszym Darczyńcą!
Jesteśmy OPP. Możesz wesprzeć nasze działania przekazując nam 1% podatku za rok 2016.

PFRON

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości 
Zajęcia dodatkowe
Drukuj Email


  • W ramach współpracy z Niepubliczną Specjalistyczną Poradnią Wczesnego Wspomagania Rozwoju realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju.

 

W ramach zajęć dodatkowych prowadzone są również:

  • Dogoterapia:

    Kynoterapia (zwana też dogoterapią) to metoda wspomagająca rehabilitację, edukację, rewalidację, w której zachętą do podejmowania działań jest odpowiednio przygotowany pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. To właśnie ta forma terapii wzbudza w dziecku ogromne emocje. Dzieje się tak dzięki bezinteresowności psa, który nie ocenia, nie krytykuje, ale akceptuje dziecko takim jakie ono jest.

    Spotkanie z Psem (AAA) - to zajęcia z psem, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami, a psem. Zajęcia AAA mają za zadanie dostarczenie uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego, satysfakcji z obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów i postrzegania.

  • Logorytmika:
    Logorytmika to rodzaj oddziaływań muzykoterapeutycznych. Jest metodą terapii wynikającą z połączenia rytmiki oraz terapii logopedycznej i oddziałującą zwłaszcza na sferę słuchową i ruchową.

W trakcie zajęć logorytmicznych stosowane są, między innymi, ćwiczenia ruchowe mające na celu usprawnianie motoryki. Ćwiczenia te kształcą umiejętność wykonywania ruchów lokomocyjnych, takich jak chodzenie czy bieganie, wykonywanie podskoków, przeskoków, opanowanie umiejętności napinania i rozluźniania określonych partii mięśni, umiejętność poruszania się w przestrzeni. Logorytmika wykorzystuje również ćwiczenia słuchowe, mające na celu kształcenie umiejętności różnicowania melodyki, tempa, dynamiki, barwy, metrum, rytmu, a także artykulacji, czyli sposobu realizacji dźwięku. W trakcie zajęć logorytmicznych pracuje się również z instrumentami i piosenką, które stosowane są głównie w ćwiczeniach słowno-ruchowych oraz kształcących szybką reakcję ruchową na sygnały dźwiękowe i słowne. W czasie zajęć kształtowana jest również postawa estetyczno-emocjonalna, a dzięki wykorzystaniu ćwiczeń improwizacji ruchowej zmniejszane są napięcia towarzyszące różnym zaburzeniom sfery emocjonalnej i ruchowej

  • zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne podobnie jak logorytmika kształtują i rozwijają zarówno percepcję słuchową jak również koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową. Dzieci poprzez taniec kształcą umiejętność różnicowania tempa, dynamiki rytmu oraz uczą się skupiać uwagę na sekwencjach ruchów i koordynować je z muzyką. Taniec pozwala również na ekspresję ruchowo-emocjonalną. Taniec daje również możliwość społecznie akceptowanego rozładowania napięcia. Taniec to forma, która obok waloru estetycznego posiada również walor terapeutyczny.

http://streetlifeschool.com/tag/bogdan-sorokhman/