Zostań naszym Darczyńcą!
Jesteśmy OPP. Możesz wesprzeć nasze działania przekazując nam 1% podatku za rok 2016.

PFRON

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 
Metody pracy
Drukuj Email
środa, 20 marca 2013 20:02

TERAPIA BEHAWIORALNA

Terapia behawioralna jest metodą ściśle naukową, popartą wieloletnimi badaniami i doświadczeniami terapeutów i diagnostów amerykańskich. Jest jedną z nielicznych form oddziaływań, której skuteczność została naukowo potwierdzona. Wg raportu Narodowego Centrum Autyzmu (National Autism Center, 2009) oddziaływania behawioralne mają największe poparcie naukowe, jeśli chodzi o ich skuteczność w poprawie jakości życia osób cierpiących na autyzm. Skuteczność terapii behawioralnej wynika z faktu, że nie jest to oddziaływanie wymyślone w oderwaniu od nauki, bazujące np. na przypadkowych, szczęśliwych zbiegach okoliczności lecz wręcz przeciwnie, jest to terapia ściśle powiązana ze światem nauki i oparta na wynikach niezliczonych badań podstawowych (dotyczących odkrywania praw rządzących zachowaniem ludzi i zwierząt) i stosowanych (gdzie sprawdza się, na ile odkryte prawa rządzące zachowaniem dają się skutecznie stosować w realnym życiu).

Terapia behawioralna jest blisko związana z dziedziną psychologii o nazwie Stosowana Analiza Zachowania. Niektórzy te terminy używają za synonim.

Stosowana Analiza Zachowania zajmuje się tworzeniem i systematycznym wykorzystaniem procedur wyprowadzonych z praw rządzących zachowaniem w celu poprawienia społecznie istotnych zachowań oraz dąży do udowodnienia w przeprowadzonych eksperymentach, że zastosowane procedury były rzeczywiście odpowiedzialne za zaistniałe zmiany.

Główne cele terapii behawioralnej:

 • rozwijanie zachowań deficytowych,

 • redukowanie zachowań niepożądanych,

 • generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii.

Czynniki wpływające na skuteczność i efektywność terapii behawioralnej to:

 • indywidualne opracowywanie celów i metod terapeutycznych,

 • ciągłość i kompleksowość oddziaływań,

 • uczenie wg programu opracowanego stosownie do potrzeb dziecka,

 • dostosowanie środowiska do potrzeb osoby z autyzmem,

 • zapewnienie wyraźnej struktury otoczenia,

 • podejście funkcjonalne do zachowań trudnych/niepożądanych,

 • planowe przygotowanie dziecka do uczenia się w przedszkolu i w szkole,

 • nacisk na generalizowanie nabytych umiejętności,

 • włączanie rodziny dziecka z autyzmem do terapii.


W zależności od indywidualnych potrzeb dziecka w toku procesu terapeutyczno-edukacyjnego techniki behawioralne są łączone z poniższymi formami i metodami terapii:

 • ELEMENTY METODY KRAKOWSKIEJ,

 • ELEMENTY METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE,

 • ELEMENTY TERAPII PSYCHOMOTORYCZNEJ wg. PROCUS i BLOCK,

 • METODA KNILLÓW,

 • PECS (Picture Exchange Communication System),

 • TERAPIA RĘKI.