Zostań naszym Darczyńcą!
Jesteśmy OPP. Możesz wesprzeć nasze działania przekazując nam 1% podatku za rok 2016.

PFRON

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 
Kadra
Drukuj Email
środa, 18 maja 2016 22:26
Dyrektor
mgr Wacław Ciwiński
Ukończył pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizację na WSP w Rzeszowie. Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: Pedagogika i Psychologia Sądowa (WSB- National-Louis University), oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, organizacja i zarządzanie oświatą, Studium Umiejętności Psychologicznych (PTPU), Specjalne Studium Socjoterapii (Instytut Terapii Gestalt), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs: Rehabilitacja w wodzie metodą Halliwick, Metoda Terapii Biofeedback (I stopień). Aktualnie w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia na psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS). Uczestnik wielu szkoleń, kursów, konferencji z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów, rodziców, warsztatów rozwojowych, psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
mgr Dorota Pomykała
Wicedyrektor Przedszkola. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki ( WSBiP w Ostrowcu Św.), pedagogiki przedszkolnej oraz logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim, obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji z zakresu zaburzeń rozwoju poznawczego oraz mowy i komunikacji.
mgr Irena Daczyńska
Ukończyła Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie, a następnie podyplomowo: Zintegrowaną Edukację Przedszkolną i Wczesnoszkolną oraz studia podyplomowe: „Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia, edukacj”. Ponadto ukończyła III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutyczne z osobami z autyzmem”, oraz kurs I stopnia: „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”.
Pedagodzy / terapeuci
mgr Magdalena Lentowicz
Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim a także podyplomowo Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu oraz oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ponadto uczestniczyła w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących terapii dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi.
mgr Beata Wilk
Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim, jak również podyplomowo Edukację i Rehabilitację Osób z Autyzmem. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji i warsztatów dotyczących terapii dzieci ze spektrum autyzmu.
Logopedzi / terapeuci
mgr Anna Czajka
Ukończyła magisterskie studia pedagogiczne o specjalności psychoprofilaktyka społeczna na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz podyplomowo logopedię na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach: Mowa i komunikacja dzieci z autyzmem, Terapia dzieci z autyzmem, Programowanie języka, Symultaniczno-Sekwencyjna nauka czytania, III - stopniowe szkolenie z zakresu Terapii Behawioralnej (PSTB).
mgr Anna Hader
Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim, a następnie podyplomowo Logopedię, również na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Zintegrowaną edukację przedszkolną i wczesnoszkolną (WSIiZ Rzeszów). Ponadto, uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu terapii dzieci z autyzmem (III stopniowy kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania), niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami edukacyjnymi, rozwojowymi i emocjonalnymi.
Psycholog
mgr Magdalena Farion
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, posiada kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej oraz Terapii Psychomotorycznej wg Procus i Block. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu terapii dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami rozwojowymi i emocjonalnymi. Doświadczenie zawodowe uzyskała w trakcie pięcioletniej pracy na oddziałach Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Dogoterapia
mgr inż. Anna Wasińska
Oligofrenopedagog, zoopsycholog. Pracuje jako dogoterapeuta od 2008 roku. Prowadzi wraz z moimi psami zajęcia terapeutyczno - edukacyjne dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w szkołach, przedszkolach, ośrodkach terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczych. Od wielu lat zajmuje się również pozytywnym szkoleniem psów oraz terapią zachowania psów. W zajęciach uczestniczą psy: Rozruba - weteranka, w pracy od 6 lat, Kleks, Windi - rasy Berneńeski Pies Pasterski oraz Figa - Samoyed, która dopiero zaczyna swoją przygodę z dogoterapią. Aktualne informacje dotyczące psów oraz zdjęcia można znaleźć na stronie: www.awaska.pl.
Logorytmika
mgr Renata Markowska Kozdroń
Ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim i Podyplomowe Studia Emisji głosu na UMCS-ie w Lublinie, absolwentka Wychowania muzycznego WSP, obecnie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji dotyczących zaburzeń mowy i głosu oraz integracji doświadczeń muzycznych z działalnością terapeutyczną logopedów. Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim z zakresu zastosowania muzyki w terapii logopedycznej oraz warsztaty z emisji głosu dla studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu Rzeszowskiego i nauczycieli szkół ogólnokształcących.
Od września 2015 roku prowadzi zajęcia logorytmiczne z dziećmi w Niepublicznym Przedszkolu, prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie, zdobywając nieustannie nowe doświadczenia zawodowe.
Zajęcia taneczne
Bogdan Sorokhman
Taniec i muzyka jest jego pasją. Tańczy oraz tworzy własną choreografię. Wykwalifikowany instruktor tańca Hip-hop. Był uczestnikiem 4 edycji programu "Got To Dance". Współpracuje z wieloma szkołami tańca i grupami tanecznymi na Podkarpaciu. Członek grupy ewentowej Chorzy Animatorzy. Taniec i muzyka towarzyszyły mu od najmłodszych lat. Przygodę z tańcem, która przerodziła się w pasję, rozpoczął w wieku 5 lat. Radość z tańca, której doświadczał jako dziecko sprawiły, że dziś chce i dzieli się tą radością z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia w przedszkolach oraz domach kultury na terenie Podkarpacia. Prowadził zajęcia taneczno-terapeutyczne z dziećmi hospitalizowanymi w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie, biorącymi udział w turnusie rehabilitacyjnym w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży.

"Muzyką i tańcem wyrażam siebie. Układy taneczne, które tworzę przybierają formę obrazów malowanych emocjami i muzyką. Z tych obrazów powstaje bajka taneczna, której częścią stają się dzieci."

Personel obsługi
mgr Anna Bednarz
pracownik biurowy
Helena Rzeźnik
pomoc nauczyciela